O MNIE

Życiorys

 

dr Piotr Benedykt Zientarski

Urodził się 16 kwietnia 1952 r. w Szczecinku, w rodzinie o tradycjach patriotycznych.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. S. Dubois w Koszalinie. W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikacje sędziowską i adwokacką oraz złożył egzamin radcowski. Od 1981 r. pracował w Zespole Adwokackim Nr 2 w Koszalinie. W latach 1990-2010 r. prowadził własną kancelarię adwokacką. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego.

W latach 80. był obrońcą w procesach sądowych działaczy opozycyjnych, a także doradcą prawnym i pełnomocnikiem biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Uznany przez Instytut Pamięci Narodowej za pokrzywdzonego (zaświadczenie wydane przez Instytut Pamięci Narodowej).

Od 2007 r. jest nieprzerwanie Senatorem RP (trzy kadencje). W Senacie VII kadencji był przewodniczącym Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich i przewodniczącm Komisji Ustawodawczej (funkcję tę pełni również w Senacie VIII kadencji). Reprezentuje Senat RP w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz społeczności lokalnej oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Klubu Inteligencji Katolickiej. Jest założycielem i pierwszym prezydentem Lions Club Koszalin, a także kilkukrotnym przewodniczącym regionu Lions International 121-Polska. Aktualnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża w Koszalinie.

Wielokrotnie odznaczany za działalność zawodową i społeczną m.in. Adwokatura Zasłużonym (najwyższe odznaczenie korporacyjne), Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych, odznaczeniem Przyjaciel Dziecka, Złotym Gryf Zachodniopomorskim, Medalem za Zasługi dla Koszalina.

Jego hobby to muzyka, w szczególności jazzowa, a także teatr. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. W latach 1980-1985 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Miłośników Sztuki w Koszalinie, a w okresie 1984-1990 r. prezesa zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. W latach 1988-1993 był wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska-Stany Zjednoczone Ameryki.

Ogromnie lubi sport. Jest zapalonym kibicem drużyny koszykarskiej AZS Koszalin. Sam był prezesem Adwokackiego Towarzystwa Sportowego, gdzie prowadził drużynę koszykówki. Piłka nożna też nie jest mu obca – znalazł się w kadrze Antoniego Piechniczka w drużynie Senatu RP.

Jest żonaty, ma troje dzieci (bliźnięta Annę i Marcina oraz Aleksandrę) i trzy wnuczki. Córki poszły w jego ślady – Anna jest adwokatem, a Aleksandra pracuje w resorcie wymiaru sprawiedliwości.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00