AKTUALNOŚCI

Wizyta Senatora Stefan Niesiołowskiego

 

Plan wizyty obejmował: konferencję prasową, spotkanie z Biskupem Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, spotkanie ze społecznościom lokalną Szczecinka oraz ze spotkanie ze społecznością Koszalina, które odbyło się w siedzibie Biblioteki Miejskiej.

Podczas wizyty Senator Niesiołowski odniósł się do sytuacji politycznej w kraju i nie szczędząc gorzkich słów krytyki pod adresem koalicji rządzącej odniósł się do, których skutki odczuwać będą wszyscy obywatele RP, w szczególności do zmian w ordynacji wyborczej i ustawie lustracyjnej.

Ogromnym powodzeniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa Koszalina w Bibliotece Miejskiej. Zainteresowanie przekroczyło możliwości sali konferencyjnej, gdzie koniecznym stało się dostawianie dodatkowych krzeseł. W trakcie spotkania pojawiły się m.in. pytania o ocenę samorządowej koalicji popierającej urzędującego Prezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego, w której obok siebie występuje PiS oraz PO a także o przyszłość rządów obecnej koalicji.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00