AKTUALNOŚCI

Stypendia dla doktorantów ze środków Unii Europejskiej nie mogą być opodatkowane!

 

Podczas 29 posiedzenia Senatu Senator Piotr Zientarski wystąpił z oświadczeniem senatorskim skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym stypendiów pobieranych przez doktorantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Treść oświadczenia w załączeniu.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00