AKTUALNOŚCI

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

 

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa powstał z inicjatywy Komisji Ustawodawczej. Jego celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. (sygn. akt K 62/07).

W projekcie uregulowano kwestie związane z kompetencjami i ustrojem Krajowej Rady Sądownictwa, a także kwestie dotyczące sposobu działania Krajowej Rady Sądownictwa i postępowaniem przed nią, które dotąd normowane były na poziomie podustawowym (regulamin uchwalany przez KRS, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą).

Projekt ustawy poparło 86 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. Izba upoważniła senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania jej w dalszych pracach nad tym projektem ustawy


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00