AKTUALNOŚCI

Sprostowanie do "Kroniki Sejmowej" z 15 października 2010 r.

 

Na stronie 34 "Kroniki Sejmowej" z 15 października 2010 r. wkradł się błąd polegający na nie zamieszczeniu nazwiska senatora Piotra Zientarskiego wśród reprezentantów polskiego Parlamentu w III sesji Zgromadzenia Parlamentu Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Senator Piotr Zientarski oczywiście był uczestnikiem obrad, o czym doskonale świadczy m.in. zdjęcie ze spotkania (skan z "Kroniki Sejmowej" zamieszczony obok). Spotkanie odbyło się w dniu 8 października 2010 r. w Wilnie, a tematem przewodnim było "Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej - wyzwania i perspektywy".

Czytając nr 67 (703) "Kroniki Sejmowej" z 15 października 2010 r., warto zwrócić ponadto uwagę, że aż trzy z zamieszonych w tym numerze najważniejszych sprawozdań z prac Sejmu wskazują na senatora Piotra Zientarskiego jako na osobę opracowującą projekty i przedkładającą uzasadnienie posłom. Sprawozdania, o których mowa to "Zmiany w procedurze cywilnej - obywatelskie prawo do sądu" na stronie 21 "Kroniki Sejmowej" nr 67 z 2010 r.; "Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa" - strona 22; oraz "Inicjatywa dotycząca pracy więźniów" na stronie 23. Taka ilość reprezentacji świadczy o wysokiej aktywności senatora Piotra Zientarskiego oraz o wielości prac prowadzonych przez senacką Komisję Ustawodawczą oraz Senat RP.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00