AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Komisji

 

Porządek dzienny Komisji z dnia 29 marca 2011r. :

  • Pierwsze czytanie senackie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka(druk 3904) - uzasadnia senator Piotr Zientarski
  • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowniczym (druk nr 3657) - sprawozdawca poseł Witold Pahl
  • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze(druk nr 3311) - sprawozdawca poseł Robert Kropiwnicki

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00