AKTUALNOŚCI

IV Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy

 

W Kijowie, 22 marca 2011r. odbyła się czwarta sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. 

We wspólnej deklaracji parlamentarzyści wyrazili chęć dalszego badania wspólnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego Polski, Litwy i Ukrainy. Zobowiązali się także do zorganizowania i przeprowadzenia w tym roku wspólnych uroczystości rocznicowych z okazji obchodów 390. rocznicy zwycięstwa wojsk polsko-litewsko-ukraińskich w bitwie pod Chocimiem.

Wspólne zdjecie


Jednocześnie w deklaracji zobowiązano się do pielęgnowania pamięci historycznej, przezwyciężenia stereotypów i kontynuacji trwających procesów pojednania i integracji. W przededniu 25. rocznicy katastrofy w Czarnobylu parlamentarzyści zwrócili uwagę na konieczność bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej.

Parlamentarzyści Polski, Litwy i Ukrainy zadeklarowali wspieranie integracji Ukrainy z Unią Europejską, rozszerzanie dobrosąsiedzkich stosunków oraz zapewnienie praw i potrzeb mniejszości narodowych.

W skład delegacji polskiego Parlamentu wchodzili:

  1. Marszałek Senatu RP – p. Bogdan Borusewicz
  2. Senator RP – p. Piotr Zientarski
  3. Senator RP – p. Grzegorz Banaś
  4. Poseł na Sejm RP – p. Jerzy Fedorowicz
  5. Poseł na Sejm RP – p. Andrzej halicki
  6. Poseł na Sejm RP – p. Aleksander Sopliński
  7. Poseł na Sejm RP – p. Jarosław Zieliński
  8. Poseł na Sejm RP – p. Jarosław Żaczek

Zabierając głos na temat społecznych aspektów procesu integracji europejskiej, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział:

Unia Europejska opiera się na "czterech swobodach" - przepływu towarów, usług, osób i kapitału. Tak zapisano w Traktacie Rzymskim z 1957 roku. Cztery swobody weszły formalnie w życie wraz z Traktatem z Maastricht w 1993 roku. Gdy w 2004 roku Polska i Litwa przystąpiły do Unii, nie wszystkie stały się od razu naszym udziałem.

Warto podkreślić, że Polacy i Litwini będą z niej w pełni korzystać dopiero od 1 maja. Wtedy to upłynie ostatni okres przejściowy w naszym dostępie do rynku pracy w Austrii i Niemczech.

Na zakończenie sesji została podpisana wspólna deklaracja, która stanowi podsumowanie obrad.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00