AKTUALNOŚCI

Msza Święta - I Rocznica katastrofy smoleńskiej

 

W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 12 kwietnia o godz. 16.30 odbyła się Msza Święta w intencji adwokatów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej:


Agacka-Indecka Joanna, Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej (18.12.1964r.)

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1988 roku po czym w latach 1991-1995 odbyła aplikację adwokacją m.in. w Stanach Zjednoczonych w Biurze Obrońców z Urzędu oraz w Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego De Paul University w Chicago i w 1996 zdała egzamin adwokacki.

Od 1994 roku udzielała się czynnie jako członek Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej i w latach 2001-2004 także jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Po 2006r. przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA, gdzie pod koniec listopada następnego roku na Krajowym Zjeździe Adwokatury została wybrana prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. W lutym 2010 r. została powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

27 czerwca 2009 r. za wybitne zasługi dla adwokatury polskiej, osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP(12.07.1954r.)

W 1977 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim i po ukończeniu aplikacji sądowej pracowała w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Po zdaniu egzaminu adwokackiego w 1987r. rozpoczęła pracę w kancelarii adwokackiej, a od roku 1995 r. była członkiem Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji.

Kierowała prezydencką kancelarią od 13 czerwca 2000r. w pierwszej i drugiej kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego. We wrześniu 2005 r. została posłanką i w kolejnych wyborach w 2007r. także swoim działaniem na rzecz interesów Polski zaskarbiła uznanie polaków.

Członek komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie konstytucji.


Zając Stanisław, senator RP(1.05.1949r.)

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sędzia i adwokat. W okresie stanu wojennego bronił represjonowanych przez władze PRL. Od początku lat 90. należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego (prezes w latach 2000-2002).

Po raz pierwszy do parlamentu dostał się w 1991 r. We wrześniu 1993 r. zdobył najlepszy wynik w okręgu, jednak mandatu nie uzyskał, ugrupowanie które reprezentował nie przekroczyło progu wyborczego. W 1997 r. w swoim okręgu zdobył przeszło 60 proc. wszystkich głosów. Był wicemarszałkiem Sejmu w latach 1997-2001.

Podczas wyborów parlamentarnych w 2001 r., wygrał wybory w okręgu. Mimo dobrego wyniku kolejny raz nie dostał się do parlamentu, ugrupowanie AWS nie przekroczyło progu wyborczego.

Zwycięzcą w okręgu został w 2005 r. Do Sejmu bez problemu dostał się także w październiku 2007 r.

W wyborach uzupełniających do Senatu w 2008 r. zdobył ponad 48 proc. głosów z 85 tys. biorących udział w głosowaniu.


Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM (11.09.1947r.)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie został wpisany 1985 roku. Został zastępcą redaktora naczelnego „Palestry” w latach 1989-1993, po tym okresie awansował na redaktora naczelnego.

W latach 1989-1992 pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego, członek Komisji Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym NRA, zastępca przewodniczącego Komisji Prasowej ds. „Biuletynu ORA” (1992-1995),

W okresie 1992-1998 przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie.

Odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym za swoją wybitną działalność dla Adwokatury.

Wybrany sędzią Trybunału Stanu, Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wieloletni członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.

Mocno związany ze sprawami Zbrodni Katyńskiej. Współorganizator wystawy ADWOKACI OFIARY KATYNIA prezentowanej obecnie przed kościołem Św. Anny w Warszawie. Autor projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury podjętej dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Brał udział w pracach ekshumacyjnych m.in. w Katyniu.

Odznaczony złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00