AKTUALNOŚCI

Gość specjalny - I LO im. Stanisława Dubois

 

24 marca 2011r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois gościł specjalny gość - Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Zientarski.

Senator na spotkaniu przedstawił młodzieży zagadnienia związane zarówno z prawem jak i szeroko pojętym parlamentaryzmem oraz opowiedział uczniom klas humanistycznych o jego pracy w Senacie. Dużo czasu swej wypowiedzi poświęcił działalności charytatywnej na rzecz Polaków znajdujących się poza granicami naszego kraju.

Senator angażuje się w działalność społeczno-kulturalną na rzecz Koszalina oraz charytatywną na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i niewidomych. Jest członkiem towarzystw kulturalnych działających na Pomorzu. W 1976 r. założył Bałtycki Klub Jazzowy, którego był prezesem do 2000 r. Od 1980 r. do 1985 r. pełnił funkcję prezesa Klubu Miłośników Sztuki w Koszalinie, a od 1984 r. do 1990 r. - Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. W latach 1988-1993 był wiceprezesem Bałtyckiego Towarzystwa Polska - Stany Zjednoczone Ameryki.

Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża w Koszalinie. Senator VI i VII Kadencji. W VI Kadencji członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich. W VII Kadencji Przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (do 19 marca 2009r. – Przewodniczący), przedstawiciel Senatu RP w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Senator objął patronatem honorowym Zebranie Rad Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które będzie miało miejsce 30 marca 2011 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Stanisława Dubois.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00