AKTUALNOŚCI

Beatyfikacja Jana Pawła II

 

Jan Paweł II1 maja 2011r. odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła II. Uroczystość wyniesienia na ołtarze przypadnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta ustanowionego przez papieża Polaka.

Trumna ze szczątkami Jana Pawła II po beatyfikacji zostanie przeniesiona z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis „Beatus Ioannes Paulus II”. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się w czerwcu 2005 roku, dzięki decyzji Papieża Benedykta XVI. Papież skorzystał z przysługującego mu prawa i uchylił regułę 5 lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze. Papież Benedykt XVI będzie przewodniczył beatyfikacji na Placu św. Piotra. Jednym z udokumentowanych cudów uznano ustąpienie choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy.

Warto wspomnieć, iż Jan Paweł II otrzymał przydomek pielgrzyma. Od czasu pełnienia posługi jako najwyższa głowa Kościoła odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Docierał wszędzie tam, gdzie było łamane prawo człowieka do wolności i godnego życia, spotykał się z ludźmi cierpiącymi głód i nędzę materialną. Zajmować stanowisko w sprawie konfliktów politycznych i trudnych problemów społecznych.

Historia 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich, został ochrzczony w kościele parafialnym dnia 20 czerwca 1920 roku przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii Karola Habsburga.

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca, wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. W dzieciństwie Karola uważano za chłopca utalentowanego i wysportowanego. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym elementem życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic.

Od września 1930 roku, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach. W pierwszej klasie ks. Kazimierz Figlewicz zachęcił go do przystąpienia do kółka ministranckiego, którego stał się prezesem. Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem, występował w przedstawieniach Kółka Teatralnego. 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą i wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1938-1941 to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. W lutym 1940 poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchowego. Był to Jan Tyranowski, krakowski krawiec, poza swą pracą zawodową zafascynowany duchowością chrześcijańską, w tym mistyką. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.

Wojna odebrała Karolowi możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z polityczno-wojskową katolicką organizacją podziemną Unia, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów. Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941.

W roku 1942 postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu. 13 października 1946 roku Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza.

4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Na okres biskupstwa Karola Wojtyły przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył. 13 stycznia 1964, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza z 26 czerwca 1967 został nominowany kardynałem. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. W 1965 otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej, z której Dzienniczek wraz orędziem Miłosierdzia Bożego zapoznał się wcześniej.

Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z „prymasem Tysiąclecia” (bo tak nazywał kard. Wyszyńskiego) ściśle współpracował, okazując szacunek dla jego doświadczenia i mądrości. Jako kardynał odbywał podróże zagraniczne, zapraszany też przez środowiska uniwersyteckie. Wiosną 1976 Papież Paweł VI zaprosił go do Watykanu, by głosił tam rekolekcje wielkopostne. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe 16 października 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. W 1989 roku Jan Paweł II otrzymał, wyjątkowo jako jedyny laureat, nagrodę Wiktora przyznawaną przez Akademię Telewizyjną.

Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra i bł. Piusa IX.

2 kwietnia 2005r., w dniu śmierci, około godziny 15.30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37. Zmarł 2 kwietnia 2005 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni).

Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 osób, kanonizował 482 świętych podczas 51 uroczystości. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był Stanisław Dziwisz, obecnie kardynał.

 

Zdjęcia z ostatniej wizyty Papieża  Jana Pawła II, Peplin 06.06.1999r.

Papież Jan Paweł II, Peplin 06.06.1999r. - Zdjęcia Marcin Kossak

Papież Jan Paweł II, Peplin 06.06.1999r. - Zdjęcia Marcin Kossak
Ponad 350 tyś. wiernych
Papież Jan Paweł II, Peplin 06.06.1999r. - Zdjęcia Marcin Kossak
Pojazd papamobile - odległość 3m


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00