AKTUALNOŚCI

21.09.2011r Senator Piotr B. Zientarski spotkał się z młodzieżą w szkole "Computer College"

 

CC2

CC 

Dnia 21.09.2011 Senator Piotr B. Zientarski na zaproszenie Samorządu Szkolnego „Computer College”  spotkał się z młodzieżą i opowiadał o swojej roli w Senacie oraz o funkcjonowaniu Sejmu i Senatu.Odpowiadał na pytania młodzieży zainteresowanej tworzeniem prawa w Senacie RP.


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00