AKTUALNOŚCI

29.09.2011r Sesja Rady Gminy Sławno

 

 33

W czwartek 29 września br. w Urzędzie Miejskim w Sławnie odbyła się XII Sesja Rady Gminy Sławno, na której gościem był Wiceminister Ochrony Środowiska pan Stanisław Gawłowski oraz Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senator RP Piotr Zientarski . Pan Minister wygłosił prelekcję na temat zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych, m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych czy utylizacji azbestu na realizację, których mieszkańcy gminy Sławno mogą pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00