AKTUALNOŚCI

21 czerwiec 2012

 

W Zakładzie Karnym w Koszalinie realizuje się dwa projekty "cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" oraz "podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy". Szkolenia te odbywają się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ww. projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo i szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa.  Do uczestnictwa w ww. projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych a także zainteresowane nabyciem umiejętności efektywnego szukania pracy.

Zaproszenie Sąd Okregowy


 

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00