AKTUALNOŚCI

W podziękowaniu dla Senatora Piotra Zientarskiego Uczeń Sp. w Sławsku Alan Czernicki przesłał do Biura Senatora notatkę prasowa z wyjazdu do Warszawy

 

 

Dzień dobry,

Dnia 16 maja 2014 roku w Sali Kolumnowej  Sejmu RP w Warszawie  odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów i finalistów konkursu pt.: Moja Polska w 2050 zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.W konkursie wzięło udział ok. 4000 tys.osób od przedszkolaków po licealistów, z których prawie 280 zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego. Podczas uroczystej gali zwrócono uwagę na to, że dzieci i młodzież bardzo trafnie potrafią wyobrazić sobie swój kraj za 36 lat.Dzieci, które przyjechały do Warszawy zostały przywitane przez swoich senatorów z okręgu. Podczas gali wręczenia nagród głos zabierali- Alicja Chybicka -Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, Marek Michalak- Rzecznik do Praw Dziecka, Wicemarszałek Sejmu RP -Stanisław Karczewski oraz Aleksander Sopliński- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Z ich ust płynęły słowa uznania i podziękowania dla uczestników konkursu  oraz ich  opiekunów. Autorom 50 wyróżnionych prac literackich i plastycznych wręczono dyplomy i upominki. Rozlosowano także nagrody specjalne, ufundowane przez sponsorów. Uroczystość zakończyła się przedstawieniem  teatralnym pt Baśń o grającym Imbryku.Po zakończeniu uroczystości wszyscy w ramach niespodzianki zwiedzili Sejm i Senat oraz zjedli uroczysty obiad w towarzystwie parlamentarzystów.Podczas zwiedzania laureaci konkursu  obejrzeli  Salę Posiedzeń Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, sale parlamentarne,  konferencyjne oraz biura poszczególnych ugrupowań politycznych, gdzie toczą się burzliwe dyskusje i zapadają ważne uchwały.Uzyskano informacje, ilu jest posłów i senatorów, kto może nimi zostać, jakie funkcje sejmowe wykluczają się, jak współdziałają Sejm i Senat. Pan przewodnik opowiedział  o komisjach sejmowych i ich działaniu oraz o drodze ustawodawczej.Oglądano także  pamiątkowe tablice upamiętniające ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz posłów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Zwiedzającym bardzo podobało  się miejsce na parlamentarnym korytarzu i schodach, gdzie dziennikarze czekają na polityków, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Zainteresowanie wzbudziła gablotka, w której eksponowane były różnorodne laski marszałkowskie oraz pamiątkowe trofea sportowe przekazywane prezydentowi RP. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy konkursu zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.

  

Załaczniki:

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00