AKTUALNOŚCI

Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej...

 

W Senacie 14 marca 2017 roku wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie zorganizowałem konferencję pt. "Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego". Mogłaby ona wzmocnić aktywność społeczeństwa i zagwarantować obywatelom prawo do inicjatywy uchwałodawczej. W debacie głos zabrali m. in. w-ce senatu Maria Koc, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania prof. Marian Kalla, prof. Hubert Izdebski z SWPS, dr Elżbieta Mreńca, WSFiZ, prof. Jerzy Korczak z Uniwersytetu Wrocławskiego. A jako Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji podkreśliłem, że zasadne jest znowelizowanie ustaw dot. samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, które polegałoby na ogólnym zagwarantowaniu mieszkańcom prawa do inicjowania uchwał.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00