AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Ogólnego Związku Miast Polskich w Serocku

 

W dniach 21-22 marca uczestniczyłem wraz z przedstawicielami ponad 200 miast w obradach Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Serocku. Podczas obrad postanowiono uzupełnić jego porządek o dyskusję nt. sytuacji samorządu terytorialnego w ostatnim czasie i podjęcie w sprawie zawieszenia udziału w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podkreślono lekceważenie prac Komisji przez stronę rządową oraz jej pomijanie w ważnych sprawach legislacyjnych poprzez kierowanie projektów ustawy bezpośrednio do Sejmu RP przez posłów partii rządzącej.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00