AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach, towarzystwach naukowych oraz udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach, towarzystwach naukowych oraz udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

  • Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Palestra”,
  • Członek kolegium redakcyjnego periodyku „Studia Orientalne”,
  • Członek Rady Naukowej Humanistycznych Zeszytów Naukowych „Prawa Człowieka”.Członek Komisji Nauk Kosmicznych – Zespół Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk o/Gdańsk. Komisja ma charakter integrujący obszary inżynierii kosmicznej i satelitarnej, prawa kosmicznego, zarządzania oraz morski.

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00