AKTYWNOŚĆ REGIONALNA

Sesja Rady Gminy Szczecinek

 

Uczestniczyłem w Sesji Rady Gminy Szczecinek, gdzie jak co roku wręczałem m. in. "Poradniki Radnego i Sołtysa".


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00