AKTUALNOŚCI

Informacja o działalności KRS w 2018 r. - komentarz

 

Krajowa Rada Sądownictwa jest zdominowana przez nominatów obecnego rządu - jest to jasne i oczywiste złamanie trójpodziału władzy. To tylko jeden z przykładów łamania najważniejszych zasad ustroju demokratycznego. O tym między innymi mówiłem na ostatnim posiedzeniu Senatu RP. Nie może być na to zgody. Dlatego proponujemy akt odnowy demokracji.

Tutaj moja wypowiedź.


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00