AKTUALNOŚCI

Gale sołeckie w IX kadencji Senatu RP

 

KONKURS „SOŁTYS ROKU”

 

Gala konkursu „Sołtys Roku 2015”

14 czerwca 2016

14 czerwca 2016 r. w Senacie wręczono nagrody laureatom 14. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.

Otwierając senackie spotkanie, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego senator dr Piotr B. Zientarski podkreślił, że w dalszym ciągu potrzebujemy aktywności lokalnej. Dzięki niej ludzie czują się bardziej u siebie i coraz lepiej zaspokajają swoje potrzeby w małych ojczyznach.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,8813,wreczono-nagrody-soltysom-roku-2015.html

 

Gala konkursu „Sołtys Roku 2016”

19 czerwca 2017

19 czerwca 2017 r. w Senacie wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizatorami konkursu. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Wnioski płynące z konferencji „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”, która odbyła się 31 stycznia 2017 r. w Senacie, przedstawili przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski.

Gala konkursu „Sołtys Roku”

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,9813,gala-konkursu-soltys-roku-2016.html

Gala konkursu „Sołtys Roku 2017”

11 czerwca 2018

W Senacie 11 czerwca 2018 r. wręczono nagrody laureatom 16. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Sołectwo, sołtys – kompetencje, obowiązki”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.

Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski uznał temat spotkania za bardzo ważny. Przypomniał też, że w przeszłości konferencje poświęcone problematyce samorządowej przynosiły efekty w postaci inicjatyw legislacyjnych.

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/konferencja,2,10729,konferencja-solectwo-soltys-kompetencje-obowiazki-i-gala-konkursu-soltys-roku.html

 

Gala konkursu „Sołtys Roku 2018”

18 czerwca 2019

W Senacie 18 czerwca 2019 r. wręczono nagrody laureatom 17. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich.

Uroczystość poprzedziła konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygotowana przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono również upodmiotowieniu sołectwa czy przyznaniu mu pewnych atrybutów prawnych. Temu m.in. ma służyć poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Jak przypomniał przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator dr Piotr B. Zientarski zmianom dotyczącym upodmiotowieniu sołectwa poświęcona była konferencja, która odbyła się w Senacie 31 stycznia 2017 r.

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/_thumbs/pl/defaultaktualnosci/2/11792/1/klaawl6bbVOE6tCTiHtf,463a7780.jpg


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00