AKTUALNOŚCI

Statystyki działalności parlamentarnej - członkowstwo w ciałach kolegialnych

 

Działalność Parlamentarna

 

Komisje Senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – Przewodniczący

Komisja Ustawodawcza

 

Zespoły Parlamentarne

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności - Wiceprzewodniczący

Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn

Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk

Kaszubski Zespół Parlamentarny

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny

 

Grupy Parlamentarne

Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna - Wiceprzewodniczący

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej

 

Zespoły Senackie

Senacki Zespół Monitorowania Praworządności - Wiceprzewodniczący

Senacki Zespół Współpracy z Azją Środkową
      


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6
www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00