W Senacie nt. modelu dojścia do urzędu sędziego

2013-01-11

7 stycznia 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja, zorganizowana przez senacką Komisję Ustawodawczą pod                     

Według ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina możliwy jest powrót do instytucji asesora sądowego. Resort sprawiedliwości nie będzie przeszkodą we wprowadzeniu takiej zmiany - zapowiedział minister Gowin 7 stycznia 2013 r. w Senacie podczas konferencji, zorganizowanej przez senacką Komisję Ustawodawczą we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa, poświęconej modelowi dojścia do urzędu sędziego.
Dyskusja o modelu dojścia do zawodu sędziego toczy się od 2007 r., gdy Trybunał Konstytucyjny uchylając  przepisy ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczące urzędu asesora zarzucił m. in. uzależnienie urzędu asesora od Ministra Sprawiedliwości, brak określenia ram czasowych powierzenia asesorom funkcji sędziowskich, oraz  podkreślił, że w  tym stanie prawnym nie ma instytucjonalnych gwarancji rzeczywistego oddzielenia trzeciej władzy od innych władz.
Otwierając konferencję wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński podkreślił, że to rozstrzygnięcie TK nadal niesie konsekwencje prawne dla wymiaru sprawiedliwości. Przypomniał, że Trybunał pozostawił ustawodawcy 18 miesięcy na dostosowanie systemu prawa do swojego rozstrzygnięcia.

czytaj więcej

 

Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami

2012-12-30

14 grudnia 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja "Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw

W konferencji udział wziął senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, senatorowie z Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, oraz Marek Kolasiński, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej, i przedstawiciele izb notarialnych z całego kraju. Obrady otworzył wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński.

czytaj więcej

 

Rodzinna atmosfera podczas wigilijnej wieczerzy 2012r

2012-12-19

Spotkania opłatkowe to miła tradycja w naszej koszalińskiej Platformie . W tym jednym dniu w roku mamy dla siebie czas, spotykamy się w odświętnej
Miasta powiedział, że my w Koszalinie mamy powody do radosnego
przeżywania świąt. Tak samo optymistyczne były życzenia wiceministra
Stanisława Gawłowskiego, ale najserdeczniej przemówił do wszystkich
ksiądz proboszcz z katedralnej Parafii. Po tradycyjnym przełamaniu się
opłatkiem był czas na serdeczne rozmowy i degustację świątecznych dań w restauracji Kowal.

czytaj więcej

 

5 lat stabilnego rozwoju - Plan dla Polski

2012-11-30

W dniu 20 listopada 2012 roku, w biurze  Platformy Obywatelskiej w Koszalinie, odbyła się konferencja prasowa pn. ,,5 lat stabilnego rozwoju. Plan dla Polski”.


 

11 listopada 2012r

2012-11-27

W ramach obchodów Święta Niepodległości, odbył się XIV Parafiadowy Dzień Niepodległości i Świętego Marcina. Obchody te zorganizowane zostały przez Katedralną Akcję Katolicką oraz Prezydenta Miasta Koszalina przy wsparciu Senatora RP, Piotra Benedykta Zientarskiego. Senator Piotr Zientarski Ufundował nagrody okolicznościowe , które zostały wręczone w końcowej części parafiady.


 

30 października br. Senator Piotr Zientarski wziął udział w IV Ekologicznym Festynie Rodzinnym "Radew - energia życia".

2012-11-26

30 października br. Senator Piotr Zientarski wziął udział w IV Ekologicznym Festynie Rodzinnym "Radew - energia życia".
Spotkanie miało na celu prezentację walorów przyrodniczych doliny Radwi, Chocieli i Chotli oraz prezentację możliwości zrównoważonego wykorzystania tego obszaru Natura 2000.
Podczas konferencji nastąpiła promocja publikacji "Doroślaki z eko-paki" autorstwa Stanisławy Schreuder. Organizatorem festynu było Starostwo Powiatowe oraz Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie.


 

25.09.2012.Komunikat Jury Konkursu Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej

2012-10-09

II miejsce w okręgu zajął projekt „ Akademia sztuki” z Darłowa zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Otwarte Drzwi” , III miejsce przypadło Gminie Mielno za projekt „ Zimowy szalik- kluczem do łączenia pokoleń” Spotkania z organizatorami i beneficjentami zwycięskich projektów odbędą się w następujących terminach:

8 października- poniedziałek- godz. 12.00Mielno-Unieście Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

9 października – wtorek-  godz. 13.00  Borne Sulinowo- Urząd Miasta

10 października- środa  -   godz. 13.00 Darłowo – Urząd Miasta

Laureaci otrzymają puchary ufundowane przez senatora Piotra Zientarskiego i listy gratulacyjne

 

 

czytaj więcej

 

10.09.2012 Ruszyła budowa najpiękniejszego aquaparku w Polsce

2012-09-10

W poniedziałek, 10 września, o godz. 11, na placu przy ul. Rolnej w Koszalinie uroczystym wbiciem symbolicznej łopaty rozpoczęła się budowa koszalińskiego parku

czytaj więcej

 

8 września Senator Piotr Zientarski wraz z małżonką wziął udział w dożynkach gminnych Gminy Malechowo

2012-09-09

8 września Senator Piotr Zientarski wraz z małżonką wziął udział w dożynkach gminnych Gminy Malechowo, które w tym roku odbywały się Ostrowcu. Senator został

czytaj więcej

 

08.09.2012 Dożynki Gminne w Sianowie

2012-09-09

Kolejne tego dnia dożynki, w których wziął udział Senator to były Dożynki Gminne w Sianowie, odbywające się w Szczeglinie. Tu również uczestniczył we Mszy Św.

czytaj więcej

 

08.09.2012 VII Spotkanie Kultur w Koszalinie

2012-09-08

Senator wziął udział w uroczystym otwarciu VII Spotkań Kultur w Koszalinie – który odbywał się przed koszalińskim amfiteatrem.


 

08.09.2012 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja Koszalin

2012-09-08

Senator wziął  udział w zakończeniu Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja Koszalin, którego idea jest bardzo ważna i bliska sercu Senatora.


 

10.09.2012 ODBĘDZIE SIĘ DYŻUR SENATORA PIOTRA ZIENTARSKIEGO

2012-09-06

SERDECZNIE ZAPRASZAM

                                                         SENATOR RP

                             Piotr.B Zientarski 

W przed dzień 73-ciej rocznicy wybuchu II wojny światowej Senator Piotr B. Zientarski uczestniczył w uroczystościach miejskich na koszalińskim cmentarzu

2012-09-01

W związku z 73. rocznicą wybuchu II wojny światowej  na koszalińskim cmentarzu odbyła się uroczystość  w, której uczestniczył Senator Piotr B. Zientarski składając

czytaj więcej

 

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

2012-08-31

Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w

czytaj więcej

 

Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych

2012-08-19

Komisja Ustawodawcza Senatu, której przewodniczy koszaliński senator Piotr Zientarski, wprowadziła kilkanaście poprawek do prezydenckiego projektu

Kierujący pracami komisji ustawodawczej senator Piotr Zientarski (PO) powiedział, że poprawki zaproponowane przez senatorów wychodzą naprzeciw ekspertyzom konstytucjonalistów, a także organizacji pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Senator dodał, że w przyjętych poprawkach odpowiedzialność przewodniczącego zgromadzenia ograniczona została do winy umyślnej. Sprecyzowano też, że muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki, by samorząd mógł odmówić organizacji zgromadzenia: brak możliwości rozdzielenia dwóch zgromadzeń i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zientarski zaznaczył, że wcześniej te warunki były rozłączne.

Prawo o zgromadzeniach nadal wymaga gruntownej nowelizacji. Wolność zgromadzeń to w naszym kraju źrenica demokracji - ocenił konstytucjonalista prof. Marek Chmaj

czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00