14 września Senator Piotr Zientarski uczestniczył w dożynkach powiatowych w Biesiekierzu

2013-10-01

Senator w wystąpieniu podziękował gospodarzom za zaproszenie a tym najważniejszym tego dnia, czyli rolnikom podziękował za trud wkładany w ich pracę i życzył im

czytaj więcej

 

W dniach 05-06.09.2013 na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie odbył się III Mały Festiwal Ty i Ja zrealizowany w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja

2013-09-30

W dniu 05.09.2013 o godzinie 8.00 z głośników radiowęzła popłynęła audycja przybliżająca historię i idę festiwalu „Integracja Ty i Ja” wszystkim osadzonym. W
      Dzień  6 września 2013 to był niezwykły dzień dla osadzonych i personelu Zakładu Karnego w Koszalinie, dzień zupełnie inny od wszystkich dni w roku w naszej jednostce. Dzień który mamy nadzieje poruszył każdego i skłonił do głębokich przemyśleń nad własnym losem, jednocześnie dla osadzonych  była to wspaniała lekcja i kolejny krok  w  readaptacji  społecznej.
      Podczas uroczystego otwarcia „Małego Festiwalu Ty i Ja” w Zakładzie Karnym Koszalinie Pani Dyrektor  przywitała zaproszonych gości, między innymi Senatora RP, wiceprezydenta m. Koszalin, Dyrektora Okręgowego SW, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Koszalinie, Dyrektora Festiwalu Integracja Ty i Ja przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej
      Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podkreślali rolę i znaczenie pomocy osadzonych w organizacji festiwalu jak również konieczność integrowania środowiska osadzonych z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Szczególnie gorące podziękowania popłynęły z ust  Pani  Barbary Jaroszyk, która jest głównym organizatorem festiwalu.
      Kolejnym punktem programu było spotkanie z paraolimpijczykami i niepełnosprawnymi sportowcami. Tą część spotkania prowadził sportowiec i komentator sportowy Krzysztof Głombowicz . Sposób w jaki opowiadał o sporcie niepełnosprawnych i prezentował sylwetki poszczególnych zawodników powodował, że osadzeni ze skupieniem i poruszeniem słuchali  historii naszych wyjątkowych gości. Sportowcy opowiadali o swoim trudnym życiu, o tym jak dotknęła ich choroba oraz jak sobie poradzili. Były duże emocje a te z kolei wpływają na zmianę postaw skazanych .Niejednemu „twardzielowi” zakręciła się łza w oku.
      Po spotkaniu ze sportowcami przeprowadzone zostały  warsztaty artystyczne, gdzie osadzeni wspólnie z osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Przyszłość”, Polskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  „Koło” w Koszalinie oraz  Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach  tworzyli prace plastyczne oraz rozpoczęliśmy projekcję festiwalowych filmów.
      Jesteśmy przekonani, że  nasze działania i starania wpływają na zmiany w świadomości osadzonych oraz pozwalają na przewartościowanie ich życiowych postaw.
      W przyszłym roku Małe Festiwale „Integracja Ty i Ja” zagoszczą we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu koszalińskiego.
 

Tekst i zdjęcia: szer. Daniel Borek

czytaj więcej

 

5 września odbyły się wybory na Przewodniczącego koła PO Śródmieście. Przewodniczącym został ponownie wybrany Senator Piotr Zientarski.

2013-09-30


 

07.09.2013 Święto Wojsk Lądowych w Koszalinie

2013-09-09

Senator Piotr Benedykt Zientarski brał udział w święcie Wojsk Lądowych w Koszalinie. Uroczystości odbyly się w koszarach 8 Pułku Przeciwlotniczego.

Senator uczestniczył w uroczystym apelu. Wręczono odznaczenia za nieskazitelna służbę poza granicami Ojczyny. Odsłonięto tablicę pamiątkową .

czytaj więcej

 

07.09.2013 Dożynki Gminne

2013-09-08

Senator uczestniczył w dożynkach gminnych, które odbywały się w Żegocinie,Wyszewie, Konikowie oraz w Kleszczach . Senator dzielił chlebem, został ciepło przyjęty, witał ze sceny

czytaj więcej

 

07.09.2013 Turnieju gry w kręgle dla Osób Niepełnosprawnych

2013-09-07

Tradycyjnie już, Senator Piotr Zientarski uczestniczył w dorocznym turnieju gry w kręgle dla osób niepełnosprawnych odbywającym się w klubie Kosmos w Koszalinie,
"IKAR". Wspólnie z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim przywitali uczestników turnieju oraz rozegrali krótki mecz w kręgle. Jak zwykle Senator został bardzo ciepło przyjęty przez Przewodniczącego Stowarzyszenia – Stanisława Żabińskiego ,  który witając Senatora wspomniał o jego zaangażowaniu i pomocy dla Stowarzyszenia.

czytaj więcej

 

Podziękowania

2013-07-01

Pan Senator Piotr Zientarski

 

Szanowny Panie Senatorze,

w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta Darłowo chcemy  pogratulować Panu wielkiego zaangażowania w sprawy naszego regionu. Chcielibyśmy również zaprosić Pana do współpracy z naszą organizacją.

            Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo powstała w 2006 roku dzięki inicjatywie pani  Bogusławy Mądrzak – obecnie opiekuna MRM Darłowo z ramienia Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie oraz aprobacie Burmistrza Miasta Darłowo – pana Arkadiusza Klimowicza. Dzięki temu okoliczna młodzież otrzymała możliwość realnego wpływu na sprawy miasta.

Statut naszej organizacji został zatwierdzony przed Radę Miasta Darłowo 30 maja 2006 roku.  Pierwsze uroczyste posiedzenie MRM odbyło się 12 grudnia 2006 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta  Darłowo, z udziałem miejscowych władz.

Od tego czasu młodzi ludzie uczestniczą w wielu akcjach mających na celu rozwój oświaty       i kultury w okolicy, szerzeniu świadomości obywatelskiej oraz aktywnie biorą udział w życiu politycznym naszego miasta. Naszą działalność można śledzić na utworzonej i prowadzonej przez nas stronie internetowej www.mrm.darlowo.pl

Liczymy, że jako Senator naszego regionu, zechce Pan wymienić z nami poglądy na nurtujące nas tematy i nauczyć nas  - młodych obywateli Polski i Europy - postawy równie aktywnej jak Pańska. Gratulujemy Panu zaangażowania i pasji, z jaką wykonuje Pan swoje wobec nas wszystkich posłannictwo.

Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo ma nadzieję na spotkanie z Panem jesienią roku szkolnego 2013/14.

Łączymy wyrazy szacunku,                                                   

Przewodniczący MRM Darłowo Kamil Warmiński              

           Sekretarz MRM Darłowo Kinga Pakmur      

czytaj więcej

 

Podsumowanie konkursu "Jakie są moje korzenie"

2013-06-06

1 czerwca w Senacie odbyło się podsumowanie konkursu "Jakie są moje
korzenie". Senator zaprosił laureatów etapu okręgowego i gościł ich w
Senacie. Wśród laureatów ogólnopolskich znalazł się Jakub Robakiewicz z
klasy V Szkoły Podstawowej w Polanowie, który zwyciężył w kategorii
prace literackie. Najmłodszą laureatką z okręgu senatora jest Wiktoria
Janta - Lipińska lat 4 z Przedszkola w Malechowie.

czytaj więcej

 

Konferencja Naukowa w Senacie RP

2013-05-04


Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela.

Z art. 30 Konstytucji RP

 

7 stycznia 2013 r., jako grupa studen­tów I roku administracji Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycz­nych wybraliśmy się do Senatu RP na kon­ferencję

 

 

czytaj więcej

 

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja

2013-05-04

W dniu 3 maja 2013 r. o godzinie 11.00 na Placu Zwycięstwa przy pomniku Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyły się uroczyste obchody „Święta

czytaj więcej

 

Regionalne spotkanie Leśników 2013r

2013-04-30

Początek był głośny: Zaczęło się od sygnału zagranego na rogach myśliwskich, wykonalnych przez sygnalistów - uczniów z Technikum Leśnego w Warcinie. Z okazji Grażyna Anna Stark, Paweł Suski i Piotr Zientarski. 

 

czytaj więcej

 

W odpowiedzi na artykuł red. Marzeny Sutryk w Głosie Koszalińskim z dnia 10 kwietnia

2013-04-25

W odpowiedzi na artykuł red. Marzeny Sutryk w Głosie Koszalińskim z dnia 10 kwietnia p.t.” Podróże Senatora” , Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu  złożyło na ręce Przemysława Stefanowskiego Redaktora Naczelnego Głosu Koszalińskiego oświadczenie następującej treści:

 „Z analizy przejazdów senatorów, od początku VIII kadencji wynika, że wszystkie przejazdy senatora Piotra Zientarskiego miały charakter służbowy związany z wykonywaniem mandatu senatora i jego szczególną aktywnością. Ok. 70 proc. przejazdów (166) związanych było z pełnieniem przez senatora funkcji członka Krajowej Rady Sądownictwa, jako przedstawiciela Senatu w tej Radzie.

Pozostałe przejazdy związane były:

- ze sprawowaną przez senatora funkcją przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
To najbardziej obciążona pracą senacka komisja (150 wielogodzinnych posiedzeń w tej kadencji, ta komisja ma na swoim koncie 38 inicjatyw ustawodawczych). Funkcja ta wymaga przygotowania
 i kierowania pracami komisji, reprezentowania Senatu w Sejmie na posiedzeniach plenarnych, komisjach i podkomisjach sejmowych, odbywania licznych konsultacji podczas przygotowywania inicjatyw ustawodawczych oraz skierowanych z Sejmu, m.in. z konstytucjonalistami, praktykami z zakresu prawa i innych dziedzin, przedstawicielami urzędów centralnych, organizacjami pozarządowymi, co wiąże się często z pobytami i obowiązkami w Warszawie.

-  z reprezentowaniem , na polecenie marszałka Senatu, bądź na zaproszenie organów konstytucyjnych w wydarzeniach państwowych, okolicznościowych, konferencjach, które odbyły się zarówno w siedzibach instytucji, jak tez w salach recepcyjnych hoteli, w salach teatralnych
i  kinowych, itd.

Przyjazdy na lotnisko i dworzec kolejowy są rutynowe, z reguły z tych przejazdów korzysta po kilku senatorów jednocześnie.

Jedynie dwukrotnie senator skorzystał z senackiego samochodu, by dojechać z miejsca zamieszkania  w Warszawie do Senatu i z Senatu  do miejsca zamieszkania, w związku z tym, że był chory, a jego obecność w Senacie była niezbędna.

Tak obszerny zakres obowiązków senatora wymaga pełnej dyspozycyjności i, w związku z tym, mobilności. O aktywności i pracowitości senatora świadczy  także jego frekwencja na obradach Izby. Nie ma żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach komisji, posiedzeniach zespołów parlamentarnych i plenarnych Krajowej Rady Sądownictwa.

Sugerowanie w artykule jakichkolwiek kontrowersji co do wykorzystania samochodów służbowych  w sytuacji, gdy dotyczy to jednego z najbardziej zapracowanych i pracowitych senatorów (najwięcej razy był sprawozdawcą na posiedzeniach Senatu) jest niesprawiedliwe i krzywdzące dla senatora. Dziwi ponadto, że redakcja skorzystała z informacji „Faktu”, nie czekając na informacje z Kancelarii Senatu, o które wystąpiła”

To już standardowe praktyki naszej prasy, że artykuł ukazał się na pierwszej stronie głównego wydania regionalnego z dużym zdjęciem, ale oświadczenie Kancelarii Senatu już tylko w dodatku Głos Koszalina obejmującym jedynie powiat koszaliński  drobnym drukiem, obok” niezwykle ważnych” przepisów kulinarnych diety Wegan.

czytaj więcej

 

Sesja Rady Miasta Darłowo 27.03.2013

2013-04-08


 

Sesja Rady Gminy Postomino 25.03.2013

2013-04-08

 

Wizyta Prezydenta Węgier Jánosa Ádera

2013-04-08

W dniu 22 marca br. marszałek Bogdan Borusewicz wydał roboczy lunch z okazji wizyty w Polsce prezydenta Węgier Jánosa Ádera. W spotkaniu uczestniczyli Dorota Czudowska i Piotr Zientarski. Rozmawiano o polsko-węgierskiej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej. Prezydent János Áder złożył marszałkowi Senatu gratulacje z okazji sukcesu osiągniętego przez Polskę w czasie ostatnich negocjacji w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Obaj politycy uznali, że o powodzeniu w negocjacjach, osiągniętemu dzięki wzajemnej współpracy, mogą mówić wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej. Marszałek Borusewicz podkreślił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej są ważnym podmiotem w Unii Europejskiej. W kontekście zbliżającej się konferencji przewodniczących parlamentów państw Unii Europejskiej wspomniał o potrzebie konsultacji z partnerami wyszehradzkimi w sprawie formuły konferencji międzyparlamentarnej przewidzianej w art. 13 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej.


 

Senator Zientarski Spotkał się z młodzieżą z Zespołu Szkół w Dąbrowie

2013-04-08

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00