Darowizna zamiast spadku

2011-06-09

 

Gminne zawody sportowo–pożarnicze w Janiewicach

2011-06-08

Zawody rozpoczęto przemarszem przez wioskę na boisko sportowe jednostek OSP, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców gminy przywitał akompaniament Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej.

czytaj więcej

 

Święto Straży Granicznej

2011-05-15

 

Beatyfikacja Jana Pawła II

2011-04-26

Trumna ze szczątkami Jana Pawła II po beatyfikacji zostanie przeniesiona z Grot Watykańskich do bazyliki świętego Piotra. Na marmurowej płycie nagrobnej pojawi się napis „Beatus Ioannes Paulus II”. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się w czerwcu 2005 roku, dzięki decyzji Papieża Benedykta XVI. Papież skorzystał z przysługującego mu prawa i uchylił regułę 5 lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze. Papież Benedykt XVI będzie przewodniczył beatyfikacji na Placu św. Piotra. Jednym z udokumentowanych cudów uznano ustąpienie choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy.

czytaj więcej

 

Przyjęta uchwała, rok 2011 rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

2011-04-20

Senat RP jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Przyjęty tekst uchwały otrzymał biorący udział w posiedzeniu przewodniczący Senatu Francji, Gerard Larcher

czytaj więcej

 

Gość specjalny - I LO im. Stanisława Dubois

2011-04-13

24 marca 2011r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois gościł specjalny gość - Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Zientarski.

Senator przedstawił młodzieży zagadnienia związane zarówno z prawem jak i szeroko pojętym parlamentaryzmem oraz opowiedział uczniom klas humanistycznych o jego pracy w Senacie. Dużo czasu swej wypowiedzi poświęcił działalności charytatywnej na rzecz Polaków znajdujących się poza granicami naszego kraju...

czytaj więcej

 

Msza Święta - I Rocznica katastrofy smoleńskiej

2011-04-13

W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie 12 kwietnia o godz. 16.30 odbędzie się Msza Święta w intencji adwokatów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, m.in.:

  • Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej Rady Adwokackiej
  • Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel Parlamentu RP
  • Zając Stanisław, senator RP
  • Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM
czytaj więcej

 

IV Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy

2011-04-10

W Kijowie, 22 marca 2011 r. odbyła się czwarta sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. 

We wspólnej deklaracji parlamentarzyści wyrazili chęć dalszego badania wspólnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego Polski, Litwy i Ukrainy. Zobowiązali się także do...

czytaj więcej

 

Konferencja Naukowa w Londynie

2011-04-10

W sobotę, 9 kwietnia 2011r. Senator Piotr Zientarski wziął udział w organizowanej przez „Polski Uniwersytet Na Obczyźnie” konferencji naukowej w Londynie dedykowanej pamięci Prezydenta Kaczorowskiego.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie to instytucja naukowa kształcąca Polaków na emigracji od 1939 roku. Co rok, w drugą sobotę kwietnia organizuje konferencje naukowe dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Na Uchodźctwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego. Tegoroczna konferencja jest...

czytaj więcej

 

Propozycje zmian w cywilnoprawnej instytucji odwołania

2011-03-31

 

Posiedzenie Komisji

2011-03-31

29 marca 2011r. godz. 1515 odbędzie się posiedzenie Komisji, której porządek dzienny znajdą Państwo w rozwinięciu.

czytaj więcej

 

Aula I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie

2011-03-30

30 marca 2011r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie odbyło się Zebranie Rad Samorządów Uczniowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Koszalina organizowane przez Radę Samorządu Uczniowskiego I LO im Stanisława Dubois przy pomocy...

czytaj więcej

 

Konferencja "Polska piłka nożna przed Euro 2012"

2011-03-30

1 marca 2011 r. odbyła się konferencja "Polska piłka nożna przed Euro 2012". Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem zamieszonym na stronach internetowych Senatu RP pod tym adresem.

czytaj więcej

 

Konfernecja "Bezpieczeństwo czy ryzyko"

2011-03-30

W dniu dzisiejszym (14.02.2011 r.) senator Piotr Zientarski będzie uczestniczył w konferencji "Bezpieczeństwo czy ryzyko? Polskie dylematy szybkiego rozwoju" zorganizowanej przez Krajową Radę Notarialną z okazji dwudziestolecia odrodzenia notariatu polskiego. Konferencja odbędzue się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

czytaj więcej

 

Sprostowanie do "Kroniki Sejmowej" z 15 października 2010 r.

2011-03-30Czytając nr 67 (703) "Kroniki Sejmowej" z 15 października 2010 r., warto zwrócić ponadto uwagę, że aż trzy z zamieszonych w tym numerze najważniejszych sprawozdań z prac Sejmu wskazują na senatora Piotra Zientarskiego jako na osobę opracowującą projekty i przedkładającą uzasadnienie posłom. Sprawozdania, o których mowa to "Zmiany w procedurze cywilnej - obywatelskie prawo do sądu" na stronie 21 "Kroniki Sejmowej" nr 67 z 2010 r.; "Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa" - strona 22; oraz "Inicjatywa dotycząca pracy więźniów" na stronie 23. Taka ilość reprezentacji świadczy o wysokiej aktywności senatora Piotra Zientarskiego oraz o wielości prac prowadzonych przez senacką Komisję Ustawodawczą oraz Senat RP.

czytaj więcej

 

Prace w komisjach i podkomisjach sejmowych

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski jako Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej oraz przedstawiciel-sprawozdawca wielu projektów ustaw zobowiązany jest do pracy na różnych etapach procedury legislacyjnej. Poniżej krótkie omówienie najważniejszych posiedzeń komisji sejmowych z ostatnich dni, w których uczestniczył senator Piotr Zientarski.

czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00