Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

2011-03-30

Z zaproszenia Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, senator Piotr Zientarski będzie uczestniczył w noworocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2011 r., w siedzibie Senatu.

czytaj więcej

 

Wywiad z senatorem Piotrem Zientarskim

2011-03-30

POgłos Zachodniopomorski opublikował wywiad z senatorem Piotrem Zientarskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią pod tym adresem.

czytaj więcej

 

Dar Życia

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski pragnie dołączyć się do podziękowań Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie. Inicjatywy takie jak ta są niezmiernie potrzebne. Niestety istnieje wiele osób, które wymagają pomocy z naszej strony. Pomoc, którą niesiemy - choćby najmniejsza - jest niezmiernie ważna. Jednocześnie pamiętajmy, że uczestnicząc w takich akcjach pomagamy nie tylko innym, ale także samym sobie. Niesiona pomoc stanowi o naszej empatii, dobru, mądrości – o naszym człowieczeństwie. Pamiętajmy o tym: pomóżmy innym, pomóżmy sobie!

www.liones.org.pl - dla tych, którzy pragną pomagać.

czytaj więcej

 

Dar Życia

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski pragnie dołączyć się do podziękowań Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie. Inicjatywy takie jak ta są niezmiernie potrzebne. Niestety istnieje wiele osób, które wymagają pomocy z naszej strony. Pomoc, którą niesiemy - choćby najmniejsza - jest niezmiernie ważna. Jednocześnie pamiętajmy, że uczestnicząc w takich akcjach pomagamy nie tylko innym, ale także samym sobie. Niesiona pomoc stanowi o naszej empatii, dobru, mądrości – o naszym człowieczeństwie. Pamiętajmy o tym: pomóżmy innym, pomóżmy sobie!

www.liones.org.pl - dla tych, którzy pragną pomagać.

czytaj więcej

 

Wznowienie działalności Zespołu Parlamentarnego i wspólne stanowisko w sprawie drogi ekspresowej S3

2011-03-30

Dnia 10 stycznia 2011 r. senator Piotr Zientarski uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Na spotkaniu zostały omówione kluczowe zagadnienia dla rejonu, ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji rozwoju gospodarczego oraz planowanymi inwestycjami w infrastrukturze. W wyniku spotkania wznowił działalność Zachodniopomorski Zespołu Parlamentarny, dzięki powołaniu nowego Przewodniczącego. Parlamentarzyści podpisali wspólne stanowisko w sprawie zaniechania niektórych inwestycji drogowych (w tym przede wszystkim drogi ekspresowej S3). Stanowisko to zostanie przedstawione Premierowi. Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej

 

Aktualności

2011-03-30

 

Mediacje w praktyce wymiaru sprawiedliwości

2011-03-30

tym adresem. Dodatkowo organizatorzy udostępnili zapis dźwiękowy z konferencji, który można odsłuchać tutaj oraz galerię zdjęć dostępną tutaj.

czytaj więcej

 

Wynagrodzenie osób skazanych na karę pozbawienia wolności

2011-03-30

4 stycznia odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do nowelizacji prawa karnego. Szeroko omówiono na nim senacki projekt Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta ma daleko idące konsekwencje i należy wiązać z nią znaczną wagę. Stanowi ona propozycję wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. o sygnaturze akt P 20/09, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności pewnych przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z Konstytucją Rzeczypospolite Polskiej. Przedstawicielem-sprawozdawcą stanowiska senatu był senator Piotr Zientarski. Projekt zakłada przede wszystkim usunięcie nierówności wynagrodzenia więźniów, polegającej na określeniu ich wynagrodzenia minimalnego na poziomie połowy wynagrodzenia minimalnego określanego dla osób, które nie odbywają kary pozbawienia wolności. Jednocześnie w celu uniknięcia negatywnego wpływu na poziom zatrudnienia osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przewiduje się utworzenie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego będą mogły być przyznawane pożyczki bądź dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności. Podkomisja oceniła przychylnie proponowane zmiany.

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2011 r.

czytaj więcej

 

XX rocznica przekazania insygniów Prezydenta RP

2011-03-30

Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski w sobotę 22 grudnia 1990 r. złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy i uroczyście przekazał mu insygnia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W środę 22 grudnia 2010 r. przypada okrągła XX rocznica tego wydarzenia, z tej okazji odbędą się tradycyjne uroczyste obchody. Jednym z wielu znamienitych gości i zaproszonych osób będzie senator Piotr Zientarski. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.00 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

czytaj więcej

 

Przedsiębiorstwa i gminy Fair Play

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski będzie uczestniczył w uroczystej Gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” kończącej XIII edycję Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz IX edycję Programu „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Uroczystość odbędzie się 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Programy mają na celu wyróżnienie podmiotów gospodarczych i samorządów lokalnych, które w swej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami uczciwości, rzetelności oraz wrażliwości na problemy otoczenia. Więcej informacji na stronie organizatorów: www.fairplay.pl

czytaj więcej

 

Medal Ministra Sprawiedliwości dla senatora Piotra Zientarskiego

2011-03-30

Podczas X Krajowego Zjazdu Adwokatury, który miał miejsce w Sopocie w dniach 19-21 listopada, senator Piotr Zientarski został uhonorowany medalem pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

czytaj więcej

 

Senator Piotr Zientarski przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw Zmian Konstytucji

2011-03-30

Zgodnie z uchwałą Komisji Ustawodawczej z dnia 17 listopada 2010r. została powołana Podkomisja stała do spraw Zmian Konstytucji (treść uchwały w załączeniu). Tego samego dnia odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym senator Piotr Zientarski został wybrany jej przewodniczącym.

czytaj więcej

 

Odznaczenie dla Senatora Piotra Zientarskiego

2011-03-30

Dnia 11 listopada Senator Piotr Zientarski podczas obchodów Święta Niepodległości został odznaczony złotą odznaką Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego za działalność na rzecz Polaków za granicami kraju.

czytaj więcej

 

Stefan Niesiołowski w Koszalinie

2011-03-30

9 listopada 2010r. (wtorek) w Koszalinie będzie gościł Wicemarszałek Sejmu - Stefan Niesiołowski. Spotkanie odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej przy Placu Polonii 1 o godz. 17:00. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej

 

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

2011-03-30

Projekt ustawy poparło 86 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. Izba upoważniła senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania jej w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

czytaj więcej

 

**Zgromadzenie Posłów i Senatorów**

2011-03-30

13 kwietnia o godz. 14:00, ku uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, odbędzie się uroczyste zgromadzenie Posłów i Senatorów.

czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00