Senator na VII Międzynarodowym Zlocie Morsów – Mielno 2010

2011-03-30

 

Piotr Zientarski odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości

2011-03-30

senator Piotr Zientarski, który w podziękowaniu za swoją dotychczasową pracę oraz kontynuowanie celów wskazanych przez swojego poprzednika został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości wskazał, iż podczas dwuletniej pracy Komisji od 9 listopada 2007 r. do dnia 14 grudnia 2009 r. rozpatrzyła 82 projekty ustaw, 48 ustaw, 33 uchwały okolicznościowe, a także 147 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto wraz z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim, byłym przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, podziękował senatorom, legislatorom i sekretarzom Komisji za dotychczasową pracę.

czytaj więcej

 

230. rocznica śmierci generała Kazimierza Pułaskiego

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski jest inicjatorem oraz sprawozdawcą okolicznościowej uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2009r. w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. roczinicę śmierci.

czytaj więcej

 

Gratulacje Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej dla Senatora Piotra Zienatrskiego

2011-03-30

W związku z objęciem przez Senatora Piotra Zientarskiego funkcji Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej gratulacje nadesłała Pani Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanna Agacka-Indecka. Treść gratulacji w załączeniu:

czytaj więcej

 

Stypendia dla doktorantów ze środków Unii Europejskiej nie mogą być opodatkowane!

2011-03-30

Podczas 29 posiedzenia Senatu Senator Piotr Zientarski wystąpił z oświadczeniem senatorskim skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym stypendiów pobieranych przez doktorantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Treść oświadczenia w załączeniu.

czytaj więcej

 

Senator Piotr Zientarski przewodniczącym Komisji Ustawodawczej Senatu RP

2011-03-30

W dniu 19 marca 2009r. Senat RP powierzył Senatorowi Piotrowi Zientarskiemu funkcję Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Tym samym Senator Piotr Zientarski zakończył pracę Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, zachowując funkcję członka Komisji

czytaj więcej

 

90 obchody odzyskania niepodległości w Koszalinie

2011-03-30

11 listopada 2008r. Senator Piotr Zientarski wziął udział w manifestacji patriotycznej na placu Zwycięstwa w Koszalinie. W ramach uroczystości miała miejsce ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie Senator Zientarski uczestniczył w otwarciu wystawy "Koszalin 1945 - 1950. Historia na nowo odkryta" zorganizowanej przez IPN Delegatura w Koszalinie.

Z kolei 12 listopada 2008r., również w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, Senator Piotr Zientarski uczestniczył w debacie poświęconej patriotyzmowi lokalnemu. Debata odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Dubois, a udział w niej, obok Senatora Zientarskiego, brali: Prezydent Mirosław Mikietyński, bp. Edward Dajczak, Rektor Politechniki Koszalińskiej Tomasz Krzyżyński.

czytaj więcej

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą z udziałem Senatora Zientarskiego

2011-03-30

Na dzień 23 października 2008r. zwołano posiedzenie Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W porządku obrad przewiduje się:

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

Przedstawicielem Senatu przed Sejmem RP, w tym Komisją Łączności z Polakami za Granicą jest Senator Piotr Zientarski, który weźmie udział w najbliższym posiedzeniu Komisji.

czytaj więcej

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych

2011-03-30

18 października 2008r. uroczyście rozpoczęto rok akademicki na Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. W uroczystościach wziął udział Wicemarszałek Senatu profesor Stefan Niesiołowski

czytaj więcej

 

WIELKI MECZ W ZABRZU NA STADIONIE ŚLĄSKIM - FOTO RELACJA

2011-03-304 październik 2008 r, na stadionie Górnika Zabrze odbył się mecz piłki nożnej - Senatorowie RP przeciwko Senatorom Wyższych Uczelni. Mecz niezwykle barwnie komentowali Andrzej Person i Andrzej Zydorowicz.

Podczas imprezy wystąpili: zespół De Mono oraz Budka Suflera ze specjalnie skomponowanym na tą okazję hymnem „Budzimy do życia”.

Emocjonujący mecz o „Budzik” zakończył się remisem 1:1. Dochód z imprezy został przeznaczony na budowę kliniki BUDZIK.

czytaj więcej

 

Piłkarski mecze charytatywny: "Senat RP kontra Senaty wyższych polskich uczelni"

2011-03-30

Piłkarski mecze charytatywny: "Senat RP kontra Senaty wyższych polskich uczelni", odbędzie się 4 października na legendarnym stadionie Górnika Zabrze. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?", która pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu.

czytaj więcej

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem Senatora Zientarskiego.

2011-03-30

Na dzień 2 października 2008r. zwołano posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W programie obrad przewidziano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druk nr 926 w załączeniu).

Senator Zientarski weźmie udział w posiedzeniu Komisji jako upoważniony do występowania przed Sejmem RP przedstawiciel Senatu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

czytaj więcej

 

Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski gościem Senatora Piotra Zientarskiego.

2011-03-30

W dniu 28 sierpnia 2008r. na zaproszenie Senatora Piotra Zientarskiego gościł w Koszalinie Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stefan Niesiołowski. W tracie wizyty odbyła sie konferencja prasaowa w Biurze Senatorski Senatora Piotra Zientarskiego oraz spotkanie w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych. Termin kolejnej wizyty Wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego w Koszalinie ustalono na 18 października 2008r.

czytaj więcej

 

Inicjatywy ustawodawcza w sprawie zmiany ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

2011-03-30

enat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Do reprezentowanie Senatu w Sejmie upoważniony został Senator Piotr Zientarski.

czytaj więcej

 

14 posiedzenie Senatu - Senator Piotr Zientarski w sprawie cudzoziemców.

2011-03-30

Podczas 14 posiedzenia Senatu Senator Piotr Zientarski wystąpił z oświadczeniem skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny związanym z wymaganiami finansowymi jakie stawiane są cudzoziemcą wjeżdzającym na terytorium Polski. Problem związany z przedmiotowym oświadczeniem powstał w związku z imprezą organizonwaną prze Stowarzyszenie Wspólnota Polska - Odział Koszalin pod nazwą "Polonijne Lato 2008 - Koszalin"

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia!

czytaj więcej

 

Trybunał Konstytucyjny

2011-03-30

Podczas 12 posiedzenia Senatu - Senator Piotr Zientarski zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Senatora

czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00