SYTUACJA APLIKANTÓW SĄDOWYCH!

2011-03-30

Senator Piotr Zientarski wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o jak najszybsze uregulowanie sytuacji prawnej osób kończących aplikację sądową.

Tekst wystąpienia...

czytaj więcej

 

Senator Piotr Zientarski w sprawie Traktatu Lizbońskiego podczas 8 posiedzenia Senatu

2011-03-30

Zaproszamy do zapoznania się z wystąpieniem Senatora Piotra Zientarskiego wygłoszonym podczas 8 posiedzenia Senatu w sprawie Traktatu Lizbońskiego

czytaj więcej

 

8 posiedzenie Senatu RP - 2 kwietnia 2008r.

2011-03-30

Początek posiedzenie w dniu 2 kwietnia 2008 r. (środa) o godzinie 9.00

Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

czytaj więcej

 

Senator Zientarski w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych.

2011-03-30

Podczas 7 posiedzenia (27 marca 2008r.) Senatu RP Senator Piotr Zientarski wystąpił z oświadczeniem senatorskim do Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłacanych przez żołnierzy zawodowych zajmujących kwatery służbowe.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia.

czytaj więcej

 

Zespół Parlamentarny Polska - Stany Zjednoczone

2011-03-30

Z przyjemonością pragniemy poinformować, iż Senator Piotr Zientarski został członkiem Zespołu Parlamentarnego Polska - Stany Zjednoczone. W skład zespołu poza Senatorem Piotrem Zientarskim wchodzi 46 innych parlamentarzystów.

czytaj więcej

 

Poznaj Traktat z Lizbony

2011-03-30

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem pt. "Poznaj Traktat z Lizbony" autorstwa prof. dr hab. Jana Barcza.

czytaj więcej

 

PATRONAT HONROWY NAD ZLOTEM MORSÓW W MIELNIE

2011-03-30

Na zaproszenie Wójta Gminy Mielno Pana Zbigniewa Choińskiego Senator Piotr Zientarski przyjął zaproszenie do udziału w składzie Komitetu Honorowego Zlotu Morsów, który odbędzie się w Mielnie w dniach 16 i 17 lutego 2008r.

List Senatora Piotra Zientarskiego do Burmistrza Zbigniewa Choińskiego:

Szanowny Panie Wójcie,

organizowane już po raz piąty jubileuszowe spotkanie miłośników kąpieli w lodowatym Bałtyku pokazuje, iż impreza na trwałe wpisała się w krajobraz Gminy Mielno.

Niezmiernie cieszy mnie , że to właśnie Gmina Mielno jest organizatorem i gospodarzem tego fascynującego przedsięwzięcia,

Powodem do zadowolenia jest również fakt, iż dzięki wielonarodowemu środowisku Morsów uczestniczących w zlocie impreza zyskała światową rangę.

Pełen uznania dla organizatorów, jak i uczestników zlotu z ogromną satysfakcją osobistą przyjmuję zaproszenie do grona Komitetu Honorowego.

Piotr B. Zientarski

/-/

Senator RP

czytaj więcej

 

SPOTKANIE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA Z PREZYDENTEM RP LECHEM KACZYŃSKIM

2011-03-30

W dniu 30 stycznia 2008r. o godzinie 14:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie Krajowej Rady Sądownictwa z Prezydentem RP Panem Lechem Kaczyńskim. W spotkaniu weźmie udział - jako członek Krajowej Rady Sądownictwa - Senator Piotr Zientarski.

czytaj więcej

 

Wybory - październik 2007

2011-03-30

W dniu 17 stycznia br. Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych podjął uchwałę, w której stwierdził ważność wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

Uchwała SN w załączniku.

czytaj więcej

 

Droga S-11 PALĄCY PROBLEM

2011-03-30

Podczas 4 posiedzenia Senatu RP Senator Piotr Zientarski wystąpił do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z oświadczeniem senatorskim dotykającym problemu budowy drogi S-11.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oświadczenia.

czytaj więcej

 

Krajowa Rada Sądownictwa

2011-03-30

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Senator Piotr Zientarski podczas 3 posiedzenia Senatu RP został wybrany do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsze posiedzenie Rady z udziałem Senatora Zientarskiego odbyło się w dniach 8 - 10 stycznia 2008r. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. Krajowej Rady Sądownictwa na stronie www.krs.pl

czytaj więcej

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

2011-03-30

Informujemy, iż na dzień 14 stycznia 2008r. zwołane zostało 5 posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Porządek obrak w załączonym pliku.

czytaj więcej

 

Polska w strefie Schengen.

2011-03-30

Zaprszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną opracowaną przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pt. "Polska w strefie Schengen".

czytaj więcej

 

Senator Piotr Zientarski Przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2011-03-30

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Senator Piotr Zientarski podczas I posiedzenia Senatu RP VII Kadencji wybrany został przewodniczącym Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

czytaj więcej

 

Odszedł ks. biskup Ignacy Jeż.

2011-03-30

Odszedł od nas wielki Człowiek, wielki Patriota, więzień obozu w Dachau, twórca Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, do ostatnich dni oddany bez reszty ziemi Koszalińskiej – ks. biskup Ignacy Jeż. Dzięki swojej niezmordowanej energii, charyzmie, życzliwości jego postać zapisze się w historii na wiele pokoleń. Służba dla ks. Biskupa Ignacego Jeża stanowiła dla mnie nieoceniony zaszczyt. Niech odpoczywa w pokoju!

Pogrążony w smutku

Piotr Benedykt Zientarski

Senator RP

czytaj więcej

 

Radosław Sikorski z wizytą w Koszalinie

2011-03-30

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00