Komentarz do Ustawy o Sądzie Najwyższym

2017-07-21

Wystąpienie Piotra Zientarskiego z 21 lipca 2017 r. na 45. posiedzenie Senatu RP IX kadencji.

czytaj więcej

 

Senat przyjął ustawę o prokuraturze

2016-01-31

Senat przyjął ustawę o prokuraturze. Komentarz Piotra Zientarskiego.

czytaj więcej

 

Oświadczenia Senatorskie

2013-10-06

Oświadczenia senatorskie

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odmownej decyzji ZOW NFZ w Szczecinie w sprawie podpisania z Samodzielnym Publicznym ZOZ MSW w Koszalinie z dniem 1 lipca 2014 r. umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego na obszarze powiatu miasta Koszalin.

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa w sprawie Elektrowni „Dolna Odra” (odpowiedź).

 • 55. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie przebudowy dróg publicznych na skutek realizacji inwestycji niedrogowych (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie zamiaru likwidacji 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej stacjonującego w Trzebiatowie (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie funkcjonowania ustawy refundacyjnej (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 20 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych (odpowiedź) oraz do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (odpowiedź) w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (DzU 2004/53/532), dotyczący uzyskania statusu repatrianta przez osoby, które powróciły do Polski przed datą wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

 • 50. posiedzenie Senatu, 6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich w sprawie odmowy przyznania statusu repatrianta pani Tatianie G.-B. i jej córce Julii B. (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA w sprawie wyjaśnienia powodów głębokiej restrukturyzacji mediów publicznych (odpowiedź).

 • 46. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie obejmowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w tak zwane bezumowne posiadanie (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie realizacji koncesji na wydobycie kruszyw naturalnych ze złóż zlokalizowanych na terenach Lasów Państwowych (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pomocy członkom Stowarzyszenia AMD (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 40. posiedzenie Senatu, 3 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierujących pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wprowadzenia subwencji ekologicznej dla gmin o ograniczonych możliwościach rozwoju ze względu na położenie geograficzne na obszarach prawnie chronionych (odpowiedź).
 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane ministra gospodarki w sprawie planów inwestycyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dotyczących Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie (odpowiedźodpowiedź 2)

 • 35. posiedzenie Senatu, 20 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie utworzenia nowych podstref specjalnych stref ekonomicznych w Szczecinie (odpowiedź).

 • 33. posiedzenie Senatu, 16 maja 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inicjatywy władz samorządowych gminy Bobolice mającej na celu rozwiązanie problemu komunikacyjnego (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zakazu reklamy aptek (odpowiedź).

 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie stanowiska Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego wobec kluczowych problemów dotyczących poprawy układu komunikacyjnego województwa zachodniopomorskiego (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kancelarii notarialnych (odpowiedź).
 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie asesorów notarialnych (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie inicjatywy podjętej przez Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie (odpowiedź).

 • 19. posiedzenie Senatu, 18 października 2012 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie funkcjonowania systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on (odpowiedź).

 • 15. posiedzenie Senatu, 6 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle.(odpowiedź)

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy w sprawie statusu Oddziału Celnego w Szczecinku (odpowiedź).

 • 8. posiedzenie Senatu, 29 marca 2012 r., oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plockego w sprawie decyzji zawartej w piśmie o sygnaturze RYBoz-KS-077-53/12/(1939) z dnia 15 marca 2012 r. (odpowiedź).

 • 5. posiedzenie Senatu, 2 lutego 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie prawidłowego funkcjonowania procesu certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (odpowiedź).
 • 3. posiedzenie Senatu, 22 grudnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie inwestycji drogowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski" (odpowiedź).
 • 2. posiedzenie Senatu, 17 listopada 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z 21 lipca 2011 r. nr 149, poz. 887) (odpowiedź).
czytaj więcej

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00