Piotr Benedykt Zientarski - Pełnione funkcje

2017-12-18
  1. Senator Rzeczpospolitej Polskiej
  2. Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (Senat)
  3. Wiceminister Sprawiedliwości w Gabinecie Cieni
  4. Reprezentant Senatu R.P w KRS
  5. Członek Komisji Ustawodawczej Senatu R.P.
  6. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Obrony Polskiej Samorządności
  7. Przewodniczący Koła Terenowego "Wspólnoty Polskiej w Koszalinie"
  8. Przewodniczący Koła PO nr.5
  9. Wiceprzewodniczący Związku Piłsudcyków R.P Okręg środkowopomorski w Koszalinie
  10. Założyciel i prewodniczący Stowarzyszenia im. Kardynała Ignacego Jerza

 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00