Wykaz Publikacji dra Piotra Zientarskiego

2017-12-18

Piotr B. Zientarski, Senat twórcą i opiekunem samorządności, [w:] „Zeszyty Naukowe. Numer specjalny 2010”, Wydawnictwo Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin 2010, ISSN 1898-9439, s. 15-21.

Piotr B. Zientarski, M. Chmaj, Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli, „Wiadomości ubezpieczeniowe” 1/2015, s. 39-51, ISSN 0137-7264.

Piotr B. Zientarski, Testament urzędowy, [w:] „Zeszyty Naukowe” 5/2010, Wydawnictwo Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin 2010, ISSN 1898-9438, s. 127-135.

Piotr B. Zientarski, Słowo wstępne, [w:] M. Mazurczyk, M. Kaczocha, Legislacja administracyjna, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 9-10.

Piotr B. Zientarski (red.), A. Gołębiewska (red.), M. Woch (red.) Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2016, ISBN 978-83-945317-0-6.

Piotr B. Zientarski, A. Gołębiowska, M. R. Tużnik, M. Woch, Słowo wstępne, [w:] Piotr B. Zientarski (red.), A. Gołębiewska (red.), M. Woch (red.) Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2016, ISBN 978-83-945317-0-6, s. 7-11.

Piotr B. Zientarski, A. Gołębiowska, M. R. Tużnik, M. Woch, Przedmowa, [w:] Piotr B. Zientarski (red.), A. Gołębiewska (red.), M. Woch (red.) Instytucje kontroli i nadzoru w działaniach organów władzy publicznej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2016, ISBN 978-83-945317-0-6, s. 12-17.

Piotr B. Zientarski, A. Gołębiowska, M. Woch, Przedmowa, [w:] Piotr B. Zientarski (red.), A. Gołębiewska (red.), M. Woch (red.), Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2017, ISBN 978-83-945317-0-6, s. 7-16.

Piotr B. Zientarski (red.), A. Gołębiewska (red.), M. Woch (red.), Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce, Marek Woch, Warszawa 2017, ISBN 978-83-945317-0-6.

Piotr B. Zientarski, M. Szwoch, Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, [w:] „Zeszyty Naukowe” 6/2010, Wydawnictwo Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin 2010, ISSN 1898-9438, s. 159-173.

Piotr B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ISBN 978-83-7780-077-5 – publikacja samodzielna, stron 222. Publikacja recenzowana:

Konstytucja jako fundament państwa prawa w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63220-76-1, stron 103.

Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, red. P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-06-8, stron 90.

Piotr B. Zientarski, Słowo wstępne, [w:] Rola notariatu w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami z perspektywy prawa wybranych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, red. P. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-06-8, s. 7.

Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej
i mniejszości narodowych
, red. naukowa P. B. Zientarski wspólnie z A. Bisztyga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-194-5, stron 252, publikacja również w języku rosyjskim.

Piotr B. Zientarski, Andrzej Bisztyga, Słowo wstępne, [w:] Doświadczenia ustawodawcze Polski i Kazachstanu w zakresie polityki samorządowej i mniejszości narodowych, red. naukowa P. Zientarski wspólnie z A. Bisztyga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-194-5, s. 7-10, publikacja również w języku rosyjskim.

Piotr B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, ISBN 978-83-60995-98-3, stron 224, publikacja zmieniona, uzupełniona i odrębne recenzowana.

Piotr B. Zientarski, Andrzej Pogłódek, Prawo konstytucyjne porównawcze. Rozdział IV. Zasady konstytucyjne, [w:]  Prawo konstytucyjne porównawcze, red. B. Szmulik, red. A. Pogłódek, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, s.  49-63, ISBN 978-83-255-6913-6.

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, Piotr B. Zientarski (red. Naukowa), Andrzej Bisztyga, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, stron 272, publikacja kilkukrotnie recenzowana.

Piotr B. Zientarski, Słowo wstępne, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. naukowa Piotr B. Zientarski, Andrzej Bisztyga, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, s. 3-4, publikacja kilkukrotnie recenzowana.

Piotr B. Zientarski, Kierunki zmian funkcji Senatu, [w:] Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. naukowa Piotr B. Zientarski, Andrzej Bisztyga, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63220-81-5, s. 65-85, publikacja kilkukrotnie recenzowana.

Model dojścia do urzędu sędziego, red. naukowa P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-17-4, stron 94.

Piotr B. Zientarski, Słowo wstępne, [w:] Model dojścia do urzędu sędziego, red. naukowa P. B. Zientarski, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63220-17-4, s. 7-8.

Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. naukowa Piotr B. Zientarski, A. Bisztyga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4, stron 270, publikacja również w języku rosyjskim.

Piotr B. Zientarski, Andrzej Bisztyga, Uwagi o Senacie i Mażilisie Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz o wyborach deputowanych tych izb, [w:] Kazachstan – Polska. Wybrane zagadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Bisztyga, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ISBN 978-83-8019-696-4, s. 103-116, publikacja również w języku rosyjskim.

CYKL PUBLIKACJI O USTROJU I FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDÓW

Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. naukowa P. B. Zientarski, Anna Gołębiowska, , Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, stron 207.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Słowo wstępne, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. naukowa P. B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 5-6.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Przedmowa, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. naukowa P. B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 7-9.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział I. Prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe o randze konstytucyjnej, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. naukowa P. B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 11-31.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział II. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. naukowa P. B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65711-02-1, s. 31-49.

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, stron 244.  

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, stron 244.  

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Słowo wstępne, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 5-7.  

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Przedmowa, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 9-11.  

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Ewa Stępień, Rozdział I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 13-33.  

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział IV. Konstytucyjne i ustawowe podstawy prawa obywatela do informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne. red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63220-91-4, s. 45-63.  

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, stron 170.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Maciej Możejewski, Słowo wstępne, [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, , Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, s. 5-7.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Maciej Możejewski, Przedmowa, [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, s. 9.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział II. Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-06-9, s. 31-45.

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, stron 202.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Przedmowa, [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, s. 5-7.

Piotr B. Zientarski Anna Gołębiowska, Rozdział I. Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-10-6, s. 9-28.

Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, dr Piotr B. Zientarski (red. Naukowa), prof. nzw. dr hab. adw. Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Słowo od redakcji [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, dr Piotr B. Zientarski (red. Naukowa), prof. nzw. dr hab. adw. Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 5-6.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Przedmowa [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, dr Piotr B. Zientarski (red. Naukowa), prof. nzw. dr hab. adw. Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 7.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział III. Prawne uwarunkowania skuteczności działań administracji publicznej [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania w administracji publicznej, dr Piotr B. Zientarski (red. Naukowa), prof. nzw. dr hab. adw. Anna Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, s. 55-71.

Sołectwo – stadium prawnoustrojowe, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, stron 153.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Słowo wstępne, s. 5-6 [w:] Sołectwo – stadium prawnoustrojowe, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, stron 153.

Piotr B. Zientarski, Anna Gołębiowska, Rozdział I. Podstawy prawne działania gminnych jednostek pomocniczych, [w:] Sołectwo – stadium prawnoustrojowe, red. naukowa P. B. Zientarski, A. Gołębiowska, Kancelaria Senatu, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65711-13-7, s. 7-19.  


 

Kim jestem?

 

Piotr Benedykt Zientarski
Senator Rzeczpospolitej Polskiej

Email:
biuro@zientarski.pl

Spotkasz mnie w biurze
Koszalin
Dworcowa 10/3,
tel. (94) 317 03 00
Szczecinek
Plac Wolności 6

www.zientarski.pl, email. biuro@zientarski.pl, tel/fax. (94) 317 03 00